Gdje i kako ishoditi rješenje o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu?

Temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakona o turističkoj  pristojbi, Zakona o članarinama u turističkim zajednicama i Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti te Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata, iznajmljivači su dužni ishoditi rješenje o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu koje izdaje Primorsko-goranska županija.

Primorsko-goranska županija

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

Više informacija o postupku ishodovanja rješenja  o odobrenju pružanja usluga u domaćinstvu možete dobiti u:

Odsjek za gospodarstvo i turizam
Riva 10, 51 000 Rijeka
tel. 051 / 354-260, 354-264, 354-259

e-mail: gospodarstvo.rijeka@pgz.hr

https://www.pgz.hr/ustroj/upravna-tijela/upravni-odjel-za-turizam-poduzetnistvo-i-ruralni-razvoj/

Uredovno radno vrijeme za prijem stranaka u Rijeci:
Od ponedjeljka do petka (osim četvrtka) u vremenu od 8,30 do 14,00 sati.

Odobrenje za pružanje usluga u domaćinstvu sukladno članku 30. i članku 32. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 99/18), izdaje se na zahtjev iznajmljivača. Dokumente je potrebno preslikati i iste predočiti u originalu, te ih predati u Službu za gospodarstvo.

Dokumenti koje je potrebno predati uz Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (koji možete naći ovdje Obrazac 17) su:

1.  Preslika osobne iskaznice i za državljane Europske unije i državljane Europskog gospodarskog prostora.

2. Izvadak iz zemljišne knjige ne stariji od 6 mjeseci, kojim se dokazuje da je vlasnik objekta (objekt za robinzonski smještaj, soba, apartman ili kuća za odmor) ili vlasnik zemljišta za objekt za robinzonski smještaj, kamp ili kamp-odmorište. Ako je građevina u suvlasništvu potrebno je priložiti suglasnost svih suvlasnika koja se može dati ovoj Službi.

3. Dokaz o uporabljivosti građevine u kojoj se nalazi objekt sukladno odredbama članka 175. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

4. Obrazac - uvjeti za kategorizaciju sobe / apartmana / studio apartmana / kuće za odmor - na www.mint.hr  -  Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 9/16, 54/16, 61/16, 69/17,120/18) - isprintati :    

  • PRILOG I. - UVJETI ZA KATEGORIJE SOBE I STUDIO APARTMANA      
  • PRILOG II. - UVJETI ZA KATEGORIJE APARTMANA I KUĆE ZA ODMOR

5. Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kn u državnim biljezima ili uplatiti na račun:

       Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske

       IBAN primatelja: HR12 1001 0051 863 000160

       Model: 64 

       Poziv na broj primatelja: 5002 - 29429 - OIB

      Opis plaćanja: Državne upravne pristojbe