[ProNaCul (Interreg ADRION 2014 - 2020)] Suradnja je pretpostavka za održiv turizam na Trsatskom kaštelu i u Rijeci
19.08.2022

Suradnja je pretpostavka za održiv turizam na Trsatskom kaštelu i u Rijeci

Kulturna i prirodna baština Trsata, kao i čitave Rijeke, uvodi posjetitelje u našu povijest i tradiciju, ali i povezuje s lokalnim stanovništvom i uslugama. Stoga je održivi turizam moguće graditi samo kroz široku suradnju uprave, stanovništva, gospodarskih subjekata i predstavnika akademske zajednice. U tu svrhu, Turistička zajednica grada Rijeke, kao partner na EU projektu ProNaCul (Interreg ADRION 2014 - 2020), povezuje relevantne dionike iz privatnog i javnog sektora kroz njima namijenjene radionice s temom Trsatskog kaštela. Projektom i radionicama želi se pokazati da prirodna i kulturna baština nije teret, već na pravi način promovirana i interpretirana postaje faktor za razvoj destinacije, a ujedno potiče i razmjenu znanja.

Projekt Promocija prirodne i kulturne baštine kroz razvoj održivog turizma u zaštićenim područjima ProNaCul pokušava povezati lokalna, regionalna i nacionalna tijela, mjesne odbore, sveučilišta, muzeje, lokalne udruge, gospodarstvenike u turizmu itd. Na nizu radionica, koje su se održavale u projektnom centru Subjekt, prisutni su dionici identificirali prednosti i slabosti prirodne i kulturne baštine na području cijelog Trsata te su razmjenjivali svoja iskustva i znanja. Prema njihovim smjernicama i idejama, razradile su se pilot aktivnosti, odnosno prijedlog programa aktivnosti na Trsatskom kaštelu koji će ga promovirati kao važnu riječku kulturnu baštinu. Sve to je u skladu s planom TZ grada Rijeke da razvije turističke proizvode koji se baziraju na prirodnoj i kulturnoj baštini, a koji učinkovito integriraju sudjelovanje lokalnih dionika i usklađeni su s ciljevima održivog razvoja. 

“Drago mi je da kroz projekt Pronacul i radionice stvaramo prostor za razgovor, odnosno dijalog, posebno za izražavanje mišljenja i problema različitih dionika. Smatram da je važno tražiti zajednička rješenja za razvoj Trsatskog kaštela, ali i napredak Rijeke kao turističke destinacije. Svaki otvoreni razgovor je korak naprijed i zato želim zahvaliti svim dionicima na sudjelovanju te na njihovim idejama. Isto tako mi je drago da ćemo u sljedećim periodima nastaviti s aktivnostima, ali i da zajedno s Gradom Rijeka nastavljamo ulagati u razvoj i očuvanje Trsatskog kaštela, vlastitim sredstvima i sredstvima iz EU fondova” – istaknuo je Petar Škarpa, direktor Turističke zajednice grada Rijeke.

Projekt Promocija prirodne i kulturne baštine kroz razvoj održivog turizma u zaštićenim područjima ProNaCul traje od 1.4.2020. do 31.3.2023., a ukupna vrijednost projekta je 1.770.348,98 €. Projekt je financiran iz INTERREG V-B Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje 2014. – 2020. te fonda IPA II.

Od 1.770.348,98 €, ukupne vrijednosti projekta, potpora EU iznosi 1.504.796,59 €. Udio Turističke zajednice grada Rijeke sveukupno iznosi 122.028,00 €, od čega je iznos EU potpore 103.723,80 €. Područja s kojih dolaze projektni i pridruženi partneri nalaze se pod zaštitom UNESCO-a i Nature 2000 ili su u procesu postajanja zaštićenih područja u sklopu testnih područja ProNaCul-a. Uz TZ grada Rijeke i vodećeg partnera Regionalnu razvojnu agenciju Zasavje na projektu sudjeluju i partneri iz Slovenije (Centar za promociju poduzetništva Piran d.o.o.), Italije (LAG Istočna Venecija, grad Bolonja), Hrvatske (Turistička zajednica Zagrebačke županije), Grčke (Ilijska gospodarska komora, Regija Jonskih otoka), Bosne i Hercegovine (Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK, Javna ustanova Agencija za razvoj malih i srednjih poduzeća grada Trebinja), Srbije (Prirodno-matematički fakultet Sveučilišta u Novom Sadu, općina Raška) te pridruženi partneri Kulturni centar Radnički dom Zagorje ob Savi, Javna ustanova Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje.