Rijeka Advent 2021. - PONOVLJENI Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup adventskih kućica
16.11.2021

Temeljem I. Izmjena i dopuna Godišnjeg programa rada Turističke zajednice grada Rijeke za 2021. godinu objavljuje se PONOVLJENI Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup adventskih kućica u sklopu manifestacije "Rijeka Advent 2021.". Više informacija na slijedećoj poveznici.