Rijeka Advent 2021. - Javni poziv za dostavu ponude za organizaciju prigodnog programa
11.11.2021

Temeljem I. Izmjena i dopuna Godišnjeg programa rada Turističke zajednice grada Rijeke za 2021. godinu objavljuje se Javni poziv za dostavu ponude za organizaciju prigodnog programa u sklopu manifestacije „Rijeka Advent 2021.“ Više informacija na slijedećoj poveznici.