Temeljem I. Izmjena i dopuna Godišnjeg programa rada Turističke zajednice grada Rijeke za 2021. godinu objavljuje se 

Javni poziv za dostavu ponude 
za organizaciju prigodnog programa u sklopu manifestacije
 „Rijeka Advent 2021.“

 

Rok za dostavu ponude je do 22.11.2021. godine do 8,30 sati bez obzira na način dostave, a cijeli tekst Javnog poziva na slijedećoj poveznici.