Temeljem I. Izmjena i dopuna Godišnjeg programa rada Turističke zajednice grada Rijeke za 2021. godinu  objavljuje se

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

ZA ORGANIZACIJU ZABAVNOG PARKA U SKLOPU MANIFESTACIJE "RIJEKA ADVENT 2021."

 

Rok za dostavu ponude je do 15.11.2021. godine do 10,00 sati bez obzira na način dostave, a cijeli tekst Javnog poziva na slijedećoj poveznici.