Temeljem I. Izmjena i dopuna Godišnjeg programa rada Turističke zajednice grada Rijeke za 2021. godinu  objavljuje se

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

ZA ZAKUP ADVENTSKIH KUĆICA ZA PRIGODNU PRODAJU U SKLOPU MANIFESTACIJE "RIJEKA ADVENT 2021."

 

Rok za dostavu ponude je do 22.11.2021. godine do 12,00 sati bez obzira na način dostave, a cijeli tekst Javnog poziva i priloga na slijedećim poveznicama.